Södras svenske skovarealer er både PEFC og tildels FSC certificeret, hvor Södra Danmark både er FSC, PEFC og SBP certificeret.


Bæredygtigheden ligger dybt i Södras DNA

Vi er en skovvirksomhed, og vores træ er fra bæredygtigt skovbrug, fordi vi kun på den måde kan sikre at vi også i fremtiden kan levere godt og brugbart træ til konstruktioner og byggeri.

Træ kræver træ

Et træ vokser langsomt, og det kan snildt fejre 50 års fødselsdag, før det kan bruges i vores produktion. Men før det kommer så langt, har det typisk stået tæt samen med andre træer, der alle har kæmpet for at vokse hurtigst op mod lyset. Typisk kræver det mange træer for at få et enkelt brugbart træ med en tyk, lige stamme. De andre træer bliver med tiden tyndet ud, og her ender de første udtyndinger ofte som flis. Skovbrug kræver altså et langt fremtidsperspektiv for at sikre bæredygtige skove.

Træ suger CO2 ud af atmosfæren

Efterspøgslen på bæredygtigt byggeri er i stærk stigning, og her spiller træ en vigtig rolle. Netop træ er et ideelt byggemateriale, fordi træet under hele sin opvækst absorberer CO2 fra atmosfæren. Når det bliver brugt i byggeri, fungerer det som et effektivt CO2-lager, og på den måde står træ i skærende kontrast til eksempelvis stål og beton, der under fremstilling udleder enorme mængder CO2.

Derfor er flis vigtigt

Flisen er vigtig for at understøtte den forstlige skovdrift til at kunne give de bedste råvarer til bygge- og møbelindustrien. Træets vigtige klimaegenskaber betyder, at det kan erstatte en række materialer som for eksempel stål og beton, der kræver store mængder fossilt brændsel, når det bliver fremstillet. Ved at erstatte disse energikrævende materialer med træ bliver CO2-udledningen reduceret, og man er med til at støtte det CO2-neutrale byggeri.

Derudover kommer Södras flis primært fra omkringliggende lande. Dette betyder, at CO2-aftrykket på transportdelen minimeres.

Södra Wood A/S
Frydenborgvej 27 N
DK 3400 Hillerød

T: +45 4848 8200
M: bio.dk@sodra.com